Eigen aanpak van Inspirerend Coachen met een fotomethodiek.

 

Ik ben opgeleid als coach ‘Inspirerend Coachen’ aan de Arteveldehogeschool Gent met o.a. bijscholingen in rouw- en verliesbegeleiding en coachen met foto’s.

Het toevoegen van foto’s als coachingstool is gegroeid uit mijn ervaring dat je met foto’s dichter bij jezelf komt en spontaan jezelf kan uitdrukken. Het werkt als het ware therapeutisch. Als freelance portretfotografe fotografeerde ik meermaals mensen met verlies en ook zij haalden hier kracht uit. Samen hebben al deze ervaringen geleid tot een gecombineerde coachingsaanpak in woorden en beelden.

Inspirerend Coachen, wat houdt dit in?

 
Inspirerend coachen, gebaseerd op 7 vaardigheden, is een toegankelijke en brede vorm van coachen waarbij jouw innerlijke kracht wordt aangesproken om met verlies en verandering om te gaan. Kort samengevat: Als coach luister ik actief naar jou, stel ik verkennende vragen, bekrachtig ik wat er goed gaat alsook elke vooruitgang in jouw proces. Wanneer ik iets waarneem waar ik vragen over heb, zal ik die ook stellen. Ik stimuleer jou om jouw grenzen te verleggen en eens anders te denken of kijken.  Ervaringen die jou eerder geholpen helpen, halen we boven als inspiratie. We laten ruimte voor al jouw gevoelens en dit in een veilige en rustige omgeving.
Daarnaast geef ik structuur aan onze gesprekken door jouw doel helder te krijgen, door concreet te maken waar het echt over gaat, welke opties of mogelijkheden er zijn om jouw situatie te verzachten, bij te sturen of te veranderen en welke stappen je hiervoor kan ondernemen. Ik baseer mij hiervoor op het GROW-gespreksmodel van John Whitmore & Max Landsberg. 
Ons coachingsgesprek is m.a.w. meer dan een vertrouwde babbel. Ik ondersteun en inspireer jou bij de integratie van wat je doormaakt in jouw leven, bij nieuwe levensdoelen en jouw verdere ontwikkeling. Maar vooral is dit een proces dat we samen aangaan. 

De kracht van beeldtaal

 

Wanneer we merken dat het overweldigend voor je is om over bepaalde ervaringen te vertellen, als we een bredere kijk willen krijgen op een situatie of je wilt meer voeling krijgen met jezelf, helpt het vaak als we foto’s toevoegen aan ons gesprek. Dit kunnen foto’s zijn die je zelf hebt genomen, familiefoto’s, fotokaarten uit mijn werkmateriaal of een foto die ik van jou maak.
Eén beeld zegt meer dan 1.000 woorden omdat het kijken naar een beeld spontaan emoties en associaties oproept. Uiteindelijk geven we er een betekenis aan, die voor ieder van ons anders is. We hebben dan ook elk onze eigenheid, met een andere opvoeding, andere levenservaringen en  andere waarden en normen.  Sommige belevingen krijgen we ook niet in woorden uitgelegd, wel in beelden.
Volgens neuropsycholoog Roger Sperry wordt visuele informatie verwerkt met onze rechter hersenhelft die gekoppeld is aan intuïtie, associatie, empathie en emoties. Dus, door een coachingsgesprek of vorming te verrijken met beeldtaal, spreken we zowel onze ratio als ons innerlijk landschap aan.