ART.01

Het aanvaarden van deze factuur betekent het volledig aanvaarden van de verkoopsvoorwaarden.

ART.02

Om geldig te zijn, dienen alle klachten te geschieden binnen de acht dagen na de factuurdatum.

ART.03

Waarde contant 14 dagen na factuurdatum.

ART.04

De niet- betaling van de factuur op vervaldatum brengt met zicht mee:
een interest van 1,25% per maand onmiddellijk verschuldigd
het recht van onze firma om het bedrag te laten ontvangen op gelijk welke wijze
verhoging van het factuurbedrag met 15% tot forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 100 euro.

ART.05

Bij het volbrengen van de mij toevertrouwde opdrachten zal ik mij steeds naar best vermogen inspannen om de toevertrouwde opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Al de aan mij toevertrouwde opdrachten dienen evenwel te worden opgevat als middelenverbintenissen en niet als resultaatverbintenissen.

ART.06

Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om alle geschillen te regelen.

free webinar

Learn how to unleash Your Hidden Potential

Success message!
Warning message!
Error message!