Voor organisaties

Je komt op verschillende manieren verlies tegen binnen jouw organisatie:

  • Medewerkers die een verlieservaring hebben meegemaakt in hun privé-leven, nemen de pijn ook mee naar hun werk (vb: na een overlijden, relatiebreuk of echtscheiding)
  • Verlies van collega’s of medewerkers door een overlijden, ziekte, vertrek of pensionering.
  • Organisatieverandering: Wijzigingen binnen het team, verandering van werkmethodiek, management of werkomgeving.

Als organisatie wil je aandacht hebben en ruimte maken voor de impact van verandering en verlies op jouw collega’s of medewerkers. Zo hoop je te kunnen bijdragen aan hun welzijn en draagkracht. Ziekteverzuim of vertrek wil je beperken. Lees hieronder meer over het aanbod op maat en de vorming die jou hierbij kunnen helpen.  

Is jouw organisatie een non-profit organisatie die zich richt naar kwetsbare doelgroepen? Dan kom je ook in contact met hun verlieservaringen en de uitdagingen om hiermee om te gaan. Wil je hierin graag ondersteund worden, is het aanbod of maat of het vormingsaanbod misschien wel iets voor jou.

Aanbod op maat

Samen bekijken we hoe medewerkers en collega’s ondersteund kunnen worden in het omgaan met verlies en verandering op het werk. Dit kan in de vorm van individuele coachingsgesprekken, coaching in kleine groep of opleidingen. Mijn aanpak is laagdrempelig en vertrekt vanuit de mensen zelf. We plannen eerst een verkennend gesprek in om de doelen helder te stellen. 

+ ik wil een verkennend gesprek

Vorming
  • Verlies en verandering op het werk:

Een dag met ervaringsgerichte oefeningen en theoretische kapstokken over verlieskundiger worden op het werk.
Praktisch: 1 dag, prijs: op aanvraag.
Data en locatie: op aanvraag.

  • De Dag van de Ontluiking:

Een dag voor en over verandering op een unieke locatie waarbij fotografie en architectuur samenkomen om jou te helpen openbloeien. Deze dag is een initiatief van het Agentschap van de Verbeelding, een samenwerkingsverband tussen Maniola en Tom Callebaut (tc plus).
Praktisch: 1 dag, prijs: op aanvraag.
Data en locatie: op aanvraag.

+ ik ben geïnteresseerd